НТ АГЕТ Морфологи України Луганське обласне відділення
Всеукраїнської громадської організації
“Наукове товариство АГЕТ”
 Українською | На русском    ::   НТ АГЕТ / Луганськ / Гістологія /
     
Кафедра
Про кафедру
Історія
Персонал
Наукова діяльність
Навчальний процес
Студентська діяльність
- - -
Форум
- - -
Гидрометцентр Росії
Історія кафедри гістології, цитології та ембріології ЛугДМУ

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ
Луганського державного медичного університету
1956-2008 р.р.

Кафедра гістології, цитології та ембріології була організована в 1956 році й розташовувалась у корпусі по вулиці Оборонній.

Скуцкий М.А.

Першим завідуючим кафедрою був кандидат біологічних наук, доцент Скуцький Михайло Арсентієвич, учень професора Н.І.Зазибіна. Учасник бойових дій у Великій Вітчизняній війні, нагороджений багатьма орденами і медалями, М.А.Скуцький після закінчення війни з 1947 року по 1956 рік працював у Дніпропетровському медичному інституті, де успішно захистив кандидатську дисертацію на тему “К вопросу о строении и реактивных изменениях периферической нервной системы десны”.

У 1956 році, будучи відрядженим у відкритий МОЗ Луганський медичний інститут, він першим організував кафедру, готував її до проведення навчального процесу, забезпечував необхідним навчальним обладнанням (мікроскопи, мікропрепарати, таблиці та ін.), створював ембріологічний музей.

Під керівництвом доцента М.А.Скуцького проводились наукові дослідження по вивченню реактивних змін у периферичній нервовій системі травного тракту.

 

Михальский В.В.

З 1973 року кафедру очолив доктор медичних наук, професор Михальський Всеволод Всеволодович (1973-1987 р.р.). Після закінчення Одеського медичного інституту і аспірантури під керівництвом професора Ф.А.Волинського, у 1956 році В.В.Михальський направляється в Луганський медичний інститут на посаду асистента кафедри нормальної анатомії, де завершує, а згодом захищає в м. Одесі кандидатську дисертацію на тему “Нервный межбрыжеечный тракт человека и некоторых млекопитающих”, а у 1972 році успішно виконує і докторську дисертацію на тему “Иннервация поверхностных артерий головного мозга человека и некоторых млекопитающих”.

Під керівництвом професора В.В.Михальського колектив кафедри гістології, цитології та ембріології почав з 1973 року вивчення морфологічних змін різних відділів центральної нервової системи під впливом ендогенних та екзогенних чинників, що знайшло відображення у друкованих роботах та в темах кандидатських дисертацій. В цей період викладачі кафедри приймали активну участь у з’їздах, конференціях, з друку виходить велика кількість наукових робіт, подаються заявки на раціоналізаторські пропозиції та винаходи.

1983 рік був особливим в історії інституту і кафедри. Відповідно з наказом міністерства охорони здоров’я у Луганському медичному інституті з вересня 1983 року почали навчатися іноземні студенти. Так, на перший курс лікувального факультету у 1983-1984 навчальному році було зараховано 55 студентів з 16 держав Азії, Африки, Латинської Америки і Ближнього Сходу.

Тому колектив кафедри гістології, цитології та ембріології почав нову, відповідальну роботу по підготовці лікарів для зарубіжних країн.

Старличанова Л.Д.

З 1987 по 1989 рік виконувала обов’язки завідувача кафедри доцент Старличанова Лариса Дмитрівна. У цей час на кафедрі інтенсивно проводився експеримент по моделюванню дії чинників середовища глибоких шахт, виконувалась комплексна науково-дослідна робота разом з кафедрою анатомії людини. У цей період кафедра була одним з активних організаторів Всесоюзного Симпозіуму “Развивающийся мозг”, який проводився у 1987 році НДІ мозку АМН СРСР на базі Луганського медичного інституту. Активізувалась навчально-методична робота. Підготовлені та опубліковані методичні вказівки для самостійної роботи студентів з розділу “Спеціальна гістологія”. На лекціях і практичних заняттях широко використовуються прогресивні методи навчання, активізується наукова робота студентів.

 

Савенко Л.Д.

З 1989 року кафедру очолила доктор медичних наук, професор Савенко Людмила Данилівна. Випускниця Луганського медичного інституту, після закінчення аспірантури, захисту кандидатської та докторської дисертацій на кафедрі анатомії людини Людмила Данилівна Савенко обирається завідуючою кафедри гістології, цитології та ембріології.

Під її керівництвом співробітники активно займаються навчально-методичною роботою, ведеться пошук нових форм навчання студентів. Обладнується на кафедрі комп’ютерний клас. Розробляються комп’ютерні програми, які упроваджуються у навчальний процес. Останній удосконалюється з допомогою демонстрації електронного мікроскопа. Для інтенсифікації навчального процесу та контролю знань студентів широко використовуються тести. Викладацький колектив кафедри під керівництвом професора Л.Д.Савенко постійно готує до друку навчальні посібники, методичні вказівки для викладачів і студентів з курсу гістології, цитології та ембріології. Протягом декількох років на кафедрі виконується наукова робота по педагогіці “Психолого-педагогічні особливості навчального діалогу, реалізуємого засобами комп’ютерної техніки, при вивчені гістології”.

У 1989 році на кафедрі реконструюється та розширюється ембріологічний музей. Експозицію музею поповнюють електрифіковані стенди, галерея портретів видатних гістологів, а також стенди-вітражі з навчально-методичної та патентно-ліцензійної роботи кафедри.

Успішно виконується науково-дослідна робота, головний напрямок якої – вивчення морфологічних змін у структурах нервової та ендокринної систем під впливом чинників оточуючого середовища. За даною тематикою захищаються докторська і шість кандидатських дисертацій. Більше уваги приділяється патентно-ліцензійній роботі. Так, професор Л.Д.Савенко одержує почесний знак “Винахідник СРСР”.

 

З 1997 року кафедра розміщується у новому корпусі ЛугДМУ і за площею та обладнанням є найбільшою із кафедр даного профілю України. Кафедра була обладнана гісто- та фотолабораторіями.

Колектив кафедри приймає активну участь у підготовці, організації та проведенні ІІ-го Національного конгресу анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів (АГЕТ) України, який відбувся у м.Луганську в 1998 році. У цьому ж році відбувається перший набір студентів на медичний факультет за спеціальністю “Стоматологія”, а з 2001 року – стоматологічний факультет. Під керівництвом доцента Кащенко Світлани Аркадіївни, яка відповідала за вказаний факультет, готується все необхідне для якісного проведення навчального процесу зі стоматологами: набори гістологічних препаратів, таблиці, розробляється курс лекцій, створюється стоматологічний розділ музею.

Абакаров М.Х.

Багато років на кафедрі працював доцент Магомед Хуршилович Абакаров. 1962-1965 р.р. – аспірант кафедри гістології Ростовського медичного інституту, 1965-1967 р.р. – асистент кафедри гістології Дагестанського медичного інституту, 1980-1983 р.р – завідувач кафедри гістології Константинівського медичного інституту у Народній демократичній республіці Алжир, де він викладає французькою. З 1967 року М.Х.Абакаров працює на кафедрі гістології, цитології та ембріології в м. Луганську, веде практичні заняття зі студентами, очолює роботу студентського наукового гуртка, є автором перших альбомів-практикумів з гістології, цитології та ембріології, що складені російською, українською та англійською мовами, автор монографії “Скелетні тканини” та численних наукових праць. Під його керівництвом постійно оновлювався музей кафедри, табличний фонд та фонд мікропрепаратів.

 

Бобришева И.В.

У 2001 році ректором Луганського медичного університету професором В.Г.Ковешніковим було прийнято рішення про підготовку фахівців для зарубіжних країн англійською мовою. І у жовтні 2003 року на кафедру гістології прийшла перша група студентів з Малайзії.

Для проведення навчального процесу англійською мовою доцентом І.В.Бобришевою була проведена значна і тяжка робота по підготовці навчально-методичної документації, методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів, оформленню навчальних препаратів. В зимову сесію 2003-2004 навчального року вперше в історії ЛугДМУ на кафедрі гістології, цитології та ембріології студенти-іноземці здавали екзамен англійською мовою. Із року в рік кількість англомовних студентів зростає.

 

Кащенко С.А.

З вересня 2005 року кафедру очолила д.мед.н., професор Кащенко С.А., випускниця нашого університету. Світлана Аркадіївна закінчила аспірантуру та докторантуру, захистила кандидатську та докторську дисертації.

За роки праці в університеті вона була заступником декана іноземного факультету, засновником контрактного відділу університету, відповідальним секретарем приймальної комісії університету. В даний час є членом редакційної колегії 2-х наукових журналів. З 1998 по 2002 роки була членом президії Українського товариства АГЕТ (скарбник), делегатом ІІІ та ІV Конгресів АГЕТ. В 2006 році вона була обрана головою ревізійної комісії українського товариства АГЕТ. Сьогодні Світлана Аркадіївна Кащенко є головою ЦКМК ЛугДМУ з медико-біологічних дисциплін, а також заступником голови ЦКМК університету, головою ВІК університету. Вона є автором понад 170 наукових публікацій, 6 деклараційних патентів, почесним членом товариства АГЕТ України (2002р.).

На кафедрі запланований новий напрямок науково-дослідної роботи якої – «Особливості будови деяких органів імунної, ендокринної та нервової систем під впливом екзогенних чинників». В межах цього напрямку виконується докторська дисертація доцентом Бобришевой І.В. («Взаємозв’язок аденогіпофіза з органами імунної системи при експериментальній імуномодуляції та імуносупресії в онтогенезі») та 2 кандидатських (ас. Штепа С.Ю.) «Морфофункціональні особливості селезінки білих щурів після введення імунофану і циклофосфану в різні вікові періоди» (асп. Захаров О.О.) «Особливості будови тимуса білих щурів після імуностимуляції і імуносупресії в різні вікові періоди».

Вельми сприяє виконанню означених наукових досліджень переобладнання гістологічної лабораторії з боксуванням її приміщень та технічним оснащенням на сучасному рівні та відкриття 2-х нових лабораторій: експериментальної та морфометричної, для якої придбаний новий японський мікроскоп з цифровим оптичним обладнанням до нього. На кафедрі відкрита власна лекційна аудиторія, збільшена кількість учбових кімнат (до 7), в усіх учбових кімнатах створені комфортні умови для занять студентів: кожна з них обладнана новими дошками, меблями, гардинами, що створюють затишну атмосферу, та високоякісними ілюстраційними матеріалами. Виділено окремі приміщення для учбових доцентів, старшого лаборанта, таблична кімната. Оновлений, поповнений та переобладнаний музей кафедри. Вперше була створена та затверджена геральдика кафедри. Сьогодні зображення герба кафедри прикрашає лекційну аудиторію та хол кафедри. Оновлені учбові стенди кафедри, стенди з фотографіями усіх завідуючих кафедрою, а також співробітників кафедри. Постійно на кафедрі оновлюється та поповнюється комп’ютерне оснащення, на повну силу працює комп’ютерний клас на 10 терміналів. Полегшує роботу викладачів сучасна комп’ютерна та мультимедійна техніка за допомогою якої викладаються усі лекції. Поповнюється табличний фонд кафедри новими таблицями, які виготовляються з використанням високоякісного кольорового друку.

В 2008 році на базі кафедри вперше була проведена нарада завідуючих кафедрами гістології, цитології та ембріології медичних навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації та Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної морфології»

У даний час на кафедрі займаються педагогічною і науковою діяльністю висококваліфіковані фахівці — д.мед.н., професор Кащенко С.А., д.мед.н., професор Савенко Л.Д., доценти Старличанова Л.Д., Бобришева І.В., Моісеєва М.І., Кувеньова О.М., асистенти Чурілін О.О., Радіонов С.М., Штепа С.Ю., аспірант Захаров О.О. Співробітники кафедри приймають участь у фахових наукових конференціях, з’їздах, симпозіумах, які проводяться на базі ЛугДМУ та в інших ВНЗ по всій Україні, а також за кордоном, різко збільшилася кількість наукових публікацій всіх співробітників кафедри. Окрім того, додатково доц. Моісеєва М.І. та ас. Радіонов С.М. є працівниками Деканату на посадах заступників деканів лікувального факультету та з побутових питань.

Кувенева О.Н.

Представлена кафедра і у суспільному житті та позаучбових заходах, що проводяться в університеті. Співробітники приймають участь у пісенних, танцювальних та спортивних конкурсах та змаганнях і займають перші місця по всіх номінаціях, часто публікують статті у місцевій (університетській) та міській пресі.

Ретельно проводиться робота по підготовці та вихованню майбутніх працівників кафедри, чому сприяє налагоджена на високому рівні робота студентського наукового гуртка. Його керівником є доц. Кувеньова О.М. Кожний рік на кафедрі проводяться студентські наукові конференції українською, російською та англійською мовами. Два роки поспіль кафедра є базовою для рецензування студентських наукових робіт англійською мовою на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт секції «Теоретична медицина та морфологія».

Захищені 4 докторські та 10 кандидатських дисертацій.

Зараз кафедра має зовсім новий, яскравий вигляд, та готова до нових впроваджень та досліджень.

  Вверх 
 
UNDER CON$TRUCTION! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту взагалі.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.м.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (0562-465323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту - Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ]
(Якщо Вам сподобался веб-сайт і Ви бажаєте створити свій - звертайтеся!)
© 2004-2017, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Ключові слова: Медицинское образование навчання обучение, медицина, кафедри анатомії, гістології, хірургії ВНЗ, медичні інститути; факультет; Faculty, Medical education learning, anatomy, histology; Morphologic departments, higher medical institutions.
Rambler's Top100