НТ АГЕТ Морфологи Украины Львовское областное отделение
Всеукраинской общественной организации
“Научное общество АГЕТ”
 Українською | На русском    ::   НТ АГЕТ / Львов / Гистология /
     
Кафедра
О кафедре
История
Персонал
Научная деятельность
Учебный процесс
Студенческая деятельность
- - -
Форум
- - -
Гидрометцентр России
Научное направление кафедры гистологии ЛНМУ

Використання лектинів як гістохімічних реагентів у дослідженні вуглеводних детермінант органів і тканин людини та експериментальних тварин в умовах норми і патології

Вдосконалено існуючі і розроблено оригінальні методи очистки понад 30 нових препаратів лектинів різної вуглеводної специфічності.

З використанням в якості тест-об’єктів органів травної, судинної, репродуктивної та нервової систем встановлено нові можливості використання лектинів як селективних гістохімічних маркерів окремих типів клітин.

Досліджено гетерогенність зв’язування лектинів субпопуляціями клітин у залежності від їхньої органної належності, ступеня диференціації, фази секреторного циклу.

Вивчено можливості застосування лектинів для характеристики процесів клітинного глікозування у фізіологічних та патологічних умовах, а також у ході ембріогенезу.

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

За тематикою наукової діяльності та для забезпечення навчального процесу працівниками кафедри опубліковано близько 20 книг – монографій, підручників, атласів, словників, довідників, методичних рекомендацій, близько 100 журнальних статей. Бібліографія найважливіших видань:

 • Іванова А.Й., Луцик О.Д., Дудок В.В., Чайковський Ю.Б. Міжнародна гістологічна та ембріологічна номенклатура: Київ, Вища школа, 1980 (перше видання); Львів, ЛДМІ, 1993 (друге видання); Львів, Наутілус, 2001 (третє видання).
 • Луцик М.Д., Панасюк Е.Н., Луцик А.Д. Лектины (монографія). Львов, Вища школа, 1981.
 • Луцик М.Д., Детюк Е.С., Луцик А.Д. Лектины в гистохимии (монографія). Львов, Вища школа, 1989.
 • Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С. Чайковський Ю.Б. Гістологія людини (підручник). Львів, Мир, 1992 (перше видання); 1993 (друге видання); Київ, Книга плюс, 2003 (третє видання, доповнене електронною версією ілюстрацій).
 • Луцик О.Д., Макеєв В.Ф., Ященко А.М. та ін. Атлас мікроанатомії органів ротової порожнини. Львів, Наутілус, 1999.
 • Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С. Гістологічний тлумачний словник. Львів, ЛДМІ, 1994.
 • Антонюк В.О. Лектини та їх сировинні джерела (монографія). Львів, Кварт, 2005.
 • Smolkova OV, Zavadka AY, Bankston PW, Lutsyk AD. Cellular heterogeneity of rat vascular endothelium as detected by HPA and GS I lectin-gold probes. Medical Science Monitor, 2001; 7(4): 659-668.
 • Антонюк В.О., Ященко А.М., Луцик О.Д. Порівняльна біохімічна характеристика та селективність зв’язування фукозоспецифічних лектинів ікри окуня (Persa fluviatilis L.) і кори золотого дощу звичайного (Laburnum anagyroides Medik.). Acta Medica Leopoliensia, 2004; 10(1): 62-70.
 • Антонюк В.О., Ященко А.М., Луцик О.Д. Лектини золотого дощу звичайного (Labornum Anagyroides Medik) у зв’язуванні вуглеводів та в гістохімічних дослідженнях. Acta Medica Leopoliensia, 2004; 10(3-4): 54-59.
 • Джура О.Р., Ященко А.М., Антонюк В.О., Луцик О.Д. Лектинова гістохімія прищитоподібних залоз осіб чоловічої і жіночої статі у віковому аспекті. Acta Medica Leopoliensia, 2006; 12 (1): 12-17.


Працівники кафедри приймали участь у перекладі українською мовою наступних книг:

 • підручника „Клінічна біохімія”, автори С. Ангельські, М. Домінічак, З. Якубовскі (пер. з польської). Львів, Наутілус, 1998 (перше видання); 2000 (друге видання).
 • підручника „Медична ембріологія за Лангманом”, автор Т. Садлер (пер. з англійської). Львів, Наутілус, 2001.
 • підручника „Фізіологія людини”, автор Ґанонґ (пер. з англійської). Львів, БаК, 2002.
 • навчального посібника „Людина”, автор Т.Сміт (пер. з англійської): Львів, БаК, 2000 (перше видання); 2002 (друге видання); 2003 (третє видання).
 • медичного словника Дорланда, в 2-х томах (пер. з англійської). Львів, Наутілус, 2003 (перше українське видання); Львів, Наутілус, 2007 (друге українське видання).

За останні 5 років на кафедрі виконано і захищено 2 докторських та 1 кандидатська дисертації. Нині на кафедрі заплановані і виконуються 3 докторських і 4 кандидатських дисертації. Надруковано більш як 40 статей у фахових журналах України та за кордоном. Зроблено близько 30 повідомлень на загальнонаціональних та міжнародних конференціях і симпозіумах.

На кафедрі працює гістологічна лабораторія. З високовартісного обладнання використовуються світлові мікроскопи Zeiss KM 470600, МБИ-15-2 та фотоелектронні сканери для виведення зображень гістопрепаратів з мікроскопа на екрани телевізора та комп’ютерного монітора з можливістю їх подальшої ком’ютерної обробки та архівування.

Від 1990 р. при кафедрі гістології та ембріології, окрім гістологічної лабораторії, функціонує науково-виробнича лабораторія “Лектинотест”, що здійснює очистку, біохімічний аналіз та підготовку лектинів для використання в гісто- та імунохімії - як для внутрішніх потреб кафедри Університету, так і з комерційною метою на теренах України та за кордоном.

Основним пріоритетом лабораторії „Лектинотест” є виготовлення та реалізація лектинів і їх похідних (кон’югованих та імобілізованих), а також ряду супутніх хімічних продуктів, що застосовуються в медико-біологічних дослідженнях (ферментів, вуглеводів, сироваток, тощо). Лабораторія веде наукові дослідження в області пошуку нових лектинів, їх одержання та характеристики, опрацьовує проблеми лектиногістохімії та глікобіології.

Працівники лабораторії опублікували близько 40 наукових статей, були учасниками низки міжнародних з’їздів, присвячених фундаметальним та прикладним аспектам лектинології (зокрема, Interlec 10-19). Сьогодні лабораторія виготовляє та реалізує в Україні та за її межами лектини більш як 20 найменувань, їх кон’югати з пероксидазою, лектини, імобілізовані на агарозі та мічені флюорохромами; імунодіагностичні набори для лабораторних досліджень; деякі хімічні препарати.

  Вверх 
 
UNDER CON$TRUCTION! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта вообще.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта - Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ]
(Если Вам понравился веб-сайт и Вы хотите создать свой - обращайтесь!)
© 2004-2017, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Ключевые слова: Медицинское образование навчання обучение, медицина, кафедры анатомии, гистологии, хирургии ВУЗы, медицинские институты; факультет, Faculty, Medical education learning, anatomy, histology; Morphologic departments, higher medical institutions.
Rambler's Top100