НТ АГЕТ Морфологи України Тернопільське обласне відділення
Всеукраїнської громадської організації
“Наукове товариство АГЕТ”
 Українською | На русском    ::   НТ АГЕТ / Тернопіль / Анатомія /
     
Кафедра
Про кафедру
Історія
Персонал
Наукова діяльність
Навчальний процес
Студентська діяльність
- - -
Форум
- - -
Гидрометцентр Росії
Наукова діяльність на кафедрі анатомії ТДМУ

Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри - Вивчення особливостей росту, будови й обмiну речовин у кiстках скелета пiд впливом зовнiшнiх i внутрiшнiх чинникiв.

Основнi науковi здобутки кафедри
 • Дослiджено морфо-функцiональнi змiни нейросудинних взаємовiдносин у стiнцi шлунка при вестибулярнiй деаферентацiї.
 • Всебiчно вивчено вплив гравiтацiйних навантажень на судини, бронхи та паренхiму легень.
 • Дослiджено морфологiчнi та гiстохiмiчнi змiни в нирках i селезiнцi при гравiтацiйних навантаженнях.
 • Вивчено вплив режимiв помiрних, iнтенсивних статичних та динамiчних фiзичних навантажень i режиму гiподинамiї на морфо-функцiональний стан кiсток скелета щурiв в експериментi.
 • Вивчено показники росту та обмiну трубчастих кiсток при дiї на органiзм тетрациклiну.
 • Дослiджено закономiрностi морфогенезу кiсток скелета i деяких внутрiшнiх органiв пiд впливом зневоднення органiзму рiзних типiв та ступенiв, а також у перiод реадаптацiї, поєднаної iз корекцiєю порушень фiзичними навантаженнями.
 • Вивчено рiст, формоутворення та макро-, мiкроелементний склад кiсток скелета тварин статевонезрiлого, репродуктивного та старечого вiку при рiзних видах зневоднення органiзму.
 • Вивчено сегментарну будову селезiнки, на основi чого розробленi рекомендацiї для проведення хiрургiчних втручань.
 • Дослiджено особливостi росту, будови та мiнералiзацiї кiсток скелета при зневодненнi адаптованого до дегiдратацiї органiзму та їх реадаптацiю у вiковому аспектi.
 • За останнi 5 рокiв спiвробiтниками кафедри опублiковано в журналах i збiрниках 300 наукових роботи, захищено 8 кандидатських дисертацiй, отримано 6 патентiв.
 • В останнi роки розробляються питання впливу факторiв зовнiшнього середовища на будову кiстки, деяких внутрiшнiх органiв i соматичних пропорцiй органiзму при рiзних типах вегетативної нервової системи
  Вверх 
 
UNDER CON$TRUCTION! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту взагалі.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.м.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (0562-465323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту - Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ]
(Якщо Вам сподобался веб-сайт і Ви бажаєте створити свій - звертайтеся!)
© 2004-2017, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Ключові слова: Медицинское образование навчання обучение, медицина, кафедри анатомії, гістології, хірургії ВНЗ, медичні інститути; факультет; Faculty, Medical education learning, anatomy, histology; Morphologic departments, higher medical institutions.
Rambler's Top100