Товариство морфологів України: анатоми, гістологи, ембріологи, хірурги, цитологи
Титульна
Форум
Президія та правління
Відділення
Студентські олімпіади
Спеціалізовані Ради
Періодика
Дисертації та автореферати
Новини та оголошення
Каталог веб-ресурсів
Медичний гумор
Гістологія, цитологія та ембріологія
Нормальна та топографічна анатомія
Відділення
Розсилання
rss  
 
 Українською | На русском   
   
»»   НТ АГЕТ / Періодика / Карповські читання /

Карповські читання 2006

обложка

Карповські читання: Матеріали III Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 11-14 квітня 2006 р.). Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2006. - 86с. [зміст...]

Матеріали I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференцій "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2004, 2005 та 2006 рр.) [перелік...]

МОРФОЛОГІЯ КЛАПАНІВ СЕРЦЯ У ХВОРИХ З ІНФЕКЦІЙНИМ ЕНДОКАРДИТОМ ІЗ АБСЦЕДУВАННЯМ ФІБРОЗНИХ КІЛЕЦЬ Л.Я.Федонюк, К.А.Галушко, О.К.Палагута Кафедра медичної біології, генетики та гістології
Буковинський державний медичний університет
(Чернівці)

На сьогоднішній день інфекційний ендокардит (ІЕ) все ще залишається актуальною проблемою сучасної медицини та займає вагоме місце в структурі набутих вад серця в зв'язку із зростанням частоти та непередбачуваності смертельних наслідків. Особливу складність для хірургів представляють ускладнені абсцесами вальвуліти. В літературі ще не сформувалась чітка позиція відносно причин і механізмів розвитку абсцесів у деяких хворих з інфекційним ендокардитом.

Вивчено 95 клапанів, які були видалені під час послідовних операцій з приводу інфекційного ендокардиту: 56 аортальних та 39 мітральних клапанів. Операційний матеріал фіксували в 10% нейтральному формаліні, а потім з нього за загальноприйнятою методикою виготовляли заморожені зрізи й забарвлювали їх суданом III - IV для виявлення жировмісних компонентів тканини, пікрофуксином по Ван Гізону для оцінки стану колагенових і м'язових волокон, фукселіном по Вейгеру на еластику, а також методом MSB у модифікації Лукасевич для виявлення фібрину різного ступеня полімеризації.

При макроскопічному вивченні операційного матеріалу зміни, які спостерігались в клапанах, можна віднести до інфекційного запалення, що проявлялося локальним набряком і гіперемією тканини з деструкцією вальвулярних країв із накладенням на них вегетацій. У випадку ураження центральних частин стулок у них звичайно відзначалися довгі аневризматичні вип'чування. На аортальному клапані вони були обернені у бік лівого шлуночка, на мітральному - у бік лівого передсердя. Вершини цих аневризм були гіперемованими, іноді зруйнованими й покритими більш або менш рясними вегетаціями, які в багатьох ділянках поширювалися аж до основи аневризм з переходом на фіброзне кільце. Якщо в операційному матеріалі не було інших, окрім описаних вище змін, процес верифікувався як первинний інфекційний ендокардит. Він був виявлений в 7 аортальних та 3 мітральних клапанах.

При мікроскопічному дослідженні тканини клапанів звертали на себе увагу набряк і великі зони некрозу, периферійні шари якого звичайно відрізнялись базофілією, завдяки великій кількості ядерного детриту, що переходив поступово в лейкоцитарні інфільтрати. Піогенний шар часто переривався некрозом, що розповзався поза його межами.

У хворих, що пройшли курс активної антибактеріальної терапії та у пацієнтів, які хворіли довше 1 місяця (n=10) інфільтрати містили значну кількість елементів лімфоїдного та гістіоцитарного рядів. У фібрині, що імбібував пошкоджені клапанні структури, починала формуватися грануляційна тканина. Спочатку вона була утворена густою сіткою розширених лімфатичних капілярів. Потім у перифокальних ділянках з'являлись молоді судини, які вростали у зону ураження, і там проліферували.

У 78 резекційних клапанах, крім змін, які властиві первинному ІЕ, було виявлено ознаки вторинного ІЕ. Інфекційний ендокардит з абседуванням фіброзних кілець клапанів найчастіше нашаровувався на ревмовальвуліт або постревматичний фіброз клапанів. При хронічному рецидивуючому ревмовальвуліті клапани серця звичайно піддавались грубій деформації із збільшенням об'єму та зрощенням всіх структур за рахунок фіброзу та кальцинозу. В основі цих змін лежить аутоімунний процес, що призвів до вираженого мукоїдного набрякання колагенових волокон аж до розвитку фібриноїдного некрозу. Останній, однак, звичайно не супроводжувався деструкцією клапанних структур. Він організовувався шляхом фіброзу, а більш великі фокуси - кальцинувались. При цьому в стулках, комісурах і фіброзному кільці клапанів відмічався активний васкулогенез, що сприяв пластичному й енергетичному забезпеченню репаративних процесів. Ці судини в більш або менш склерозованому вигляді зберігались й у неактивній стадії ревмовальвуліту. У наших спостереженнях такі судини з периваскулярними лейкоцитарними інфільтратами закономірно зустрічалися як у стулках клапанів, так й у стінках перианулярних абсцесів.

Аналізуючи особливості морфогенезу ІЕ, логічно припустити, що при первинному ендокардиті бактеріальний та ферментативний лізис сполучної тканини тонких, незмінених до того стулках швидко призводить до їхньої деструкції, що різко знижує компетентність клапана, а також до пов'язаної з цим серцевої недостатності.

У фіброзованих і кальцинованих клапанах наскрізне руйнування структур наступає не так швидко, як в інтактних. Функція клапана довгий час залишається на тому рівні, на якому вона була до ІЕ. І це дозволяє інфекційному процесу поширитися до фіброзного кільця, поступово руйнуючи його та навколишні з ним тканини.

В розвитку клапанного ендокардиту, крім наявності інфекційного агента в крові, можливості його надходження у вальвулярні структури, суттєву роль відіграє постійний вплив на клапани потоків крові. Деформація стулок і хорд, зарощення комісур, зміна діаметрів та еластичності фіброзних кілець порушують компліментарність систоло-діастолічного напрямку руху крові й архітектоніку клапанних структур, у тому числі й ендотелію. Останній, злущуючись, відкриває ланцюжок гемокоагуляції. Накладання фібрину на ділянки клапанів з ерозіями є ідеальним живильним середовищем для мікроорганізмів.

// Карповські читання: Матеріали III Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 11-14 квітня 2006 р.).
Під ред. професора І.В.Твердохліба.- Дніпропетровськ: Пороги, 2006. - 86с. [зміст...]

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
Вниманию морфологов! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту — Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Rambler's Top100