Общество морфологов Украины: анатомы, гистологи, эмбриологи, хирурги, цитологи
Титульная
Форум
Президиум и правление
Отделения
Студенческие олимпиады
Специализированные Советы
Периодика
Диссертации и авторефераты
Новости и объявления
Каталог веб-ресурсов
Медицинский юмор
Гистология, цитология и эмбриология
Нормальная и топографическая анатомия
Отделения
Рассылка
rss  
 
 Українською | На русском   
     
»»   НТ АГЕТ / тестовый контроль /

Тесты

Вопрос 
1
Тимус є центральним органом iмуногенезу, де вiдбувається розмноження i антигеннезалежна диференцiацiя Т-лiмфоцитiв. Клiтини строми тимуса є важливим компонентом, який забезпечує розвиток Т-лiмфоцитiв. Визначте назву цих клітин.

2
У хворого з аномалією розвитку селезінки виявлено відсутність макрофагів в паренхімі органу. На якому терміні пренатального онтогенезу закладається селезінка?

3
На мікропрепараті представлено зріз тканини, у мозковій речовині якої можна бачити концентричні нашарування епітеліальних клітин, оксифільно забарвлених (так звані тільця Гассаля). Зріз тканини якого органа представлено?

4
При обстеженні хворого, який зазнав дії іонизуючого випромінювання, виявлено пошкодження білої пульпи селезінки. Скупчення яких клітин у складі селезінки зазнало при цьому патологічних змін?

5
У хворого з аномалією розвитку селезінки виявлено відсутність В-лімфоцитів. На якому терміни пренатального онтогенезу орган зазнав ушкодження?

6
Пацiєнту вiком 40 рокiв з метою уточнення дiагнозу призначено ультразвукове дослідження вилочкової залози. Спострiгається вiдсутнiсть чiткої межi мiж кiрковою та мозковою речовиною, зменшення кiлькостi лiмфоцитiв у кiрковiй речовинi. Який з наведених нижче термінів найбільш чітко відображає цю ситуацію?

7
Еозинофiльнi гранулоцити пригнiчують реакцiю гiперчутливостi негайного типу завдяки видiленню ними цiлого ряду iнактивуючих ферментiв. Вкажiть один з них.

8
Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті виявляється часточковий орган. Кожна часточка має кіркову та мозкову речовину. Паренхіма часточок утворена лімфоїдною тканиною, в якій знаходяться Т-лімфоцити на різних стадіях проліферації та диференціювання. Мікрооточення представлено епітеліоретикулярними клітинами. У мозкові речовині визначаються тільця Гассаля. Який орган має дану морфологічну будову?

9
При пересадженні чужорідної тканини в організмі тварини-реципієнта розвиваються захисні реакції, які викликають загибель пересадженої тканини. Які клітини організма-реципієнта обумовлюють відторгнення трансплантату?

10
При обстеженні хворого з анемією виявлено, що причиною цього стану є надмірне руйнування (гемоліз) еритроцитів в одному з кровотворних органів. Який орган приймає участь у гемолізі еритроцитів?

 
 
 © 2004-2018, Морфологія .DP.UA
 
До відома морфологів! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.мед.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта — Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ] // Dr. Andy.
© 2004-2018, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Rambler's Top100