НТ АГЕТ Морфологи Украины Черновецкое областное отделение
Всеукраинской общественной организации
“Научное общество АГЕТ”
 Українською | На русском    ::   НТ АГЕТ / Черновцы / Анатомия /
     
Кафедра
О кафедре
История
Персонал
Научная деятельность
Учебный процесс
Студенческая деятельность
- - -
Форум
- - -
Гидрометцентр России
Кафедра анатомії людини БДМУ

Навчальний процес кафедри, науково-методична робота. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.110101 "Лікувальна справа"

З 01 вересня 2005 року у вищих медичних навчальних закладах України навчання студентів за спеціальністю "Лікувальна справа" здійснюється за новим навчальним планом (наказ МОЗ України від 31.01.2005 р. №52), який побудовано за Європейською кредитно-трансферною системою (ЕСТS), що орієнтована на можливість визнання навчальних досягнень студентів незалежно від місця навчання. Навчальний план побудований на засадах нової методології організації навчального процесу - кредитно-модульній системі.

Термін навчання 6 років або 360 кредитів ЕСТS. Один навчальний рік триває 40 тижнів і включає 60 кредитів (1 тиждень - 1,5 кредити ЕСТS). Один кредит ЕСТS становить 30 академічних годин. Навчальний рік має 1800 академічних годин. Загальне навчальне навантаження включає час на проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій, практик, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних заходів. Тижневе аудиторне навантаження становить в середньому 27-28,5 навчальних годин для студента. Самостійна робота складає в середньому 40% від загального обсягу навчального навантаження студента.

Графік навчального процесу для студентів 1-6 курсів складається з двох навчальних семестрів. Графіком передбачено додатковий термін для завершення вивчення окремих модулів - 2 тижні після закінчення весняного семестру.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 2005-2006 Н.Р.

Модуль 1.

 1. Анатомія опорно-рухового апарату Предмет і задачі анатомії. Методи дослідження в анатомії. Основні сучасні напрямки розвитку анатомії. Київська анатомічна школа.(2)
 2. Основні етапи ембріогенезу людини. Вчення про зародкові листки.(2)
 3. Загальна остеологія. Кістка як орган. Класифікація кісток. Розвиток кісток в ембріогенезі.(2)
 4. Загальна артрологія. Анатомія неперервних та перервних з`єднань між кістками. Розвиток з`єднань між кістками в онтогенезі.(2)
 5. Загальна міологія. М`яз як орган. Класифікація м'язів. Розвиток скелетних м`язів.(2)

Модуль 2.

 1. Спланхнологія Вступ до спланхнології. Класифікація внутрішніх органів. Загальні закономірності будови трубчастих органів. Загальні закономірності будови паренхіматозних органів. (2)
 2. Загальна анатомія травної системи. Ембріогенез органів травної системи. Анатомія та варіанти розвитку органів травної системи.(2)
 3. Загальна анатомія дихальної системи. Ембріогенез органів дихальної системи. (2)
 4. Загальна анатомія органів сечової системи. Ембріогенез органів сечової системи. Аномалії та варіанти розвитку органів сечової системи.(2)
 5. Загальна анатомія чоловічої статевої системи. Ембріогенез органів чоловічої статевої системи. Аномалії та варіанти розвитку органів чоловічої статевої системи. (2)
 6. Загальна анатомія жіночої статевої системи. Ембріогенез органів жіночої статевої системи. Варіанти та аномалії розвитку органів чоловічої статевої системи. (2)
 7. Загальна анатомія центральних і периферичних органів імунної системи.(2)
 8. Загальна анатомія ендокринних органів.(2)

Модуль 3.

 1. Центральна нервова система і органи чуття Вступ до ЦНС. Загальні принципи будови рефлекторних дуг. Сіра і біла речовини ЦНС. Розвиток ЦНС в онто - і філогенезі. (2)
 2. Розвиток головного мозку в ембріогенезі. Анатомія похідних ромбоподібного і середнього мозку(2)
 3. Анатомія похідних переднього мозку (2)
 4. Загальні дані про органи чуття. Анатомія органа зору. (2)
 5. Анатомія органів слуху та рівноваги.(2)

Модуль 4.

 1. Судини і нерви голови та шиї Класифікація черепних нервів. Загальна анатомія вегетативних вузлів голови. (2)
 2. Вступ до серцево судинної системи (2)

Всього за навчальний рік (40г)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА 2005-2006 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Модуль 1. Опорно руховий апарат

 1. Загальний план будови організму людини. Анатомічна термінологія. Вісі та площини людського тіла. Форма, будова, хімічний склад, хімічні властивості кісток і вікові їх зміни. Загальна будова хребців.(2г)(3б)
 2. Хребет, його форма, вигини. Зміна форми хребта у людини, зумовлена прямоходінням. Шийні, грудні та поперекові хребці.(2г)(3б)
 3. Крижова і куприкова кістка. Зміна форми і будови відділів хребта в залежності від функції та віку. Ребра, грудина. Грудна клітка в цілому.(2г)(3б)
 4. Скелет верхньої кінцівки - загальний план будови. Кістки плечового поясу. Плечова кістка.(2г)(3б)
 5. Кістки передпліччя і кисті.(2г)(3б)
 6. Скелет нижньої кінцівки - загальний план будови. Тазова кістка. Таз в цілому. Стегнова кістка. Наколінок. (2г)(3б)
 7. Кістки гомілок та стопи. Рентгенанатомія скелету. (2г)(3б)
 8. Загальні дані про будову кісток черепа. Потилична та тім'яна кістки.(2г)(3б)
 9. Лобова та решітчаста кістки.(2г)(3б)
 10. Клиноподібна кістка.(2г)(3б)
 11. Скронева кістка. Верхня щелепа.(2г)(3б)
 12. Піднебінна кістка. Нижня щелепа та дрібні кістки лицевого черепа.(2г)(3б)
 13. Череп в цілому. Носова порожнина. Очна ямка. Вискова, підвискова, крилопіднебінна ямки. Рентгенанатомія черепа. (2г)(3б)
 14. Артрологія. Види сполучення кісток. Сполучення хребців. Атланто-потиличний суглоб. Сполучення ребер.(2г)(3б)
 15. Висково-щелепний суглоб. Сполучення кісток плечового пояса. Плечовий суглоб.(2г)(3б)
 16. Ліктьовий суглоб. Сполучення кісток передпліччя. Променево-зап'ястковий суглоб. Суглоби кисті.(2г)(3б)
 17. Сполучення кісток тазу. Кульшовий суглоб.(2г)(3б)
 18. Колінний суглоб. Сполучення кісток гомілки. (2г)(3б)
 19. Гомілковостопний суглоб. Суглоб стопи. Склепіння стопи.(2г)(3б)
 20. Практичні навички з анатомії кісток та їх з'єднань.(2г)(3б)
 21. Міологія. Анатомічна будова м'язів. М'язи та фасції спини. (2г)(3б)
 22. М'язи та фасції грудної клітки. Діафрагма. (2г)(3б)
 23. М'язи та фасції живота.(2г)(3б)
 24. Піхва прямого м'яза живота. Пахвинний канал.(2г)(3б)
 25. Поверхневі м'язи шиї. Трикутники шиї. Глибокі м'язи шиї. Фасції шиї.(2г)(3б)
 26. Жувальні та мімічні м'язи. Фасції голови.(2г)(3б)
 27. М'язи та фасції плечового поясу і плеча. Пахвова порожнина(2г)(3б)
 28. М'язи передпліччя. Фасції передпліччя.(2г)(3б)
 29. М'язи кисті. Фасції та синовіальні піхви сухожилків, м'язів верхньої кінцівки.(2г)(3б)
 30. Зовнішні та внутрішні м'язи тазу. Над- і під грушоподібні отвори. Фасції тазу(2г)(3б)
 31. М'язи та фасції стегна. Стегновий та привідний канали.(2г)(3б)
 32. М'язи гомілки. Підколінна ямка. Гомілково-підколінний канал.(2г)(3б)
 33. М'язи стопи, фасції та синовіальні піхви нижньої кінцівки(2г)(3б)
 34. Практичні навички з міології.(2г)(3б)
 35. Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 "Опорно-руховий апарат" (2г)(80б)

Разом (70г) (182б)

На самостійну работу дається (25г) (18б)

Разом (95г) (200б)

Модуль 2. Спланхнологія

 1. Анатомія ротової порожнини, відділи. Зуби, язик.(2г) (5б)
 2. Піднебіння: тверде та м'яке. Слинні залози (2г) (5б)
 3. Глотка, стравохід, анатомічна будова.(2г) (5б)
 4. Анатомія шлунка. Ділянки передньої черевної стінки. (2г) (5б)
 5. Анатомія тонкої та товстої кишки.(2г) (5б)
 6. Анатомія печінки. Жовчний міхур. Підшлункова залоза. (2г) (3б)
 7. Очеревина та топографія органів травної системи в черевній порожнині(2г) (5б)
 8. Очеревина та топографія органів травної системи в черевній порожнині (2г) (5б)
 9. Практичні навички з анатомії травної системи. (2г) (5б)
 10. Анатомія зовнішнього носу, носової порожнини (2г) (5б)
 11. Анатомія гортані, м'язи гортані.(2г)(5б)
 12. Анатомія трахеї, головних бронхів, легень. Плевра. Середостіння.(2г) (5б)
 13. Анатомія органів сечової системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур, сечівник)(2г) (5б)
 14. Анатомія чоловічих статевих органів. (2г) (5б)
 15. Анатомія жіночих статевих органів. (2г) (5б)
 16. М'язи та фасції промежини. (2г) (5б)
 17. Анатомія імунної системи. Будова центральних та периферійних органів. (2г) (5б)
 18. Анатомія імунної системи. Будова центральних та периферійних органів. (2г) (5б)
 19. Анатомія органів ендокринної системи. (2г) (5б)
 20. Анатомія органів ендокринної системи. (2г) (5б)
 21. Практичні навички з анатомії органів дихальної, сечової, статевої систем, імунної та ендокринної систем. (2г) (5б)
 22. Підсумковий контроль засвоєння модуля 2 "Спланхнологія" (2г) (80)

Разом(44) (185)

На самостійну работу (30г) (15б)

Разом (74г) (200б)

Модуль 3. Центральна нервова система і органи чуття

 1. Спинний мозок, його оболонки, зовнішня та внутрішня будова. Формування спинномозкових нервів їх гілок.(2г)(6б)
 2. Відділи головного мозку. Топографія черепних нервів на основі мозку.(2г)(6б)
 3. Півкулі великого мозку. Борозни і звивини кори великих півкуль. Нюховий мозок. Локалізація функцій в корі півкуль.(2г)(6б)
 4. Внутрішня будова півкуль. Бічні шлуночки. Мозолисте тіло, склепіння і передня спайка. Базальні ядра і внутрішня капсула.(2г)(6б)
 5. Внутрішня будова півкуль. Бічні шлуночки. Мозолисте тіло, склепіння і передня спайка. Базальні ядра і внутрішня капсула.(2г)(6б)
 6. Проміжний мозок і третій шлуночок.(2г)(6б)
 7. Середній мозок.(2г)(6б)
 8. Задній мозок.(2г)(6б)
 9. Довгастий мозок. Четвертий шлуночок.(2г)(6б)
 10. Ромбоподібна ямка. Топографія ядер черепних нервів.(2г)(6б)
 11. Оболони головного мозку.(2г)(6б)
 12. Вегетативна нервова система: загальний план будови, частини, центри. Парасимпатичний та симпатичний відділи вегетативної нервової системи(2г)(6б)
 13. Провідні шляхи головного та спинного мозку.(2г)(6б)
 14. Практичні навички з ЦНС.(2г)(6б)
 15. Орган зору. Будова очного яблука.(2г)(6б)
 16. Допоміжні органи ока. Зоровий нерв(2г)(6б)
 17. Присінково-завитковий орган. Зовнішнє та середнє вухо.
 18. Внутрішнє вухо. Присінково-завитковий нерв.(2г)(6б)
 19. Практичні навички з анатомії органів чуття(2г)(6б)
 20. Підсумковий контроль засвоєння модуля 3 "Центральна нервова система і органи чуття"(2г) (80б)

Разом (40г) (194б)

На самостійну работу (25г) (6б)

Разом(65г) (200б)

Модуль 4. Судини і нерви голови та шиї

 1. Окоруховий, боковий та відвідний нерви(ІІІ,IV,VI).(2г)(9б)
 2. Трійчастий нерв (V пара ЧМН)(2г)(9б)
 3. Проміжно - лицевий нерв (VІІ пара ЧМН)(2г)(9б)
 4. Блукаючий нерв (Х пара ЧМН)(2г)(9б)
 5. Язикоглотковий, додатковий та під'язиковий нерви (ЇХ, ХІ, ХІІ пари ЧМН)(2г)(9б)
 6. Аорта. Гілки дуги аорти. Загальна і зовнішня сонні артерії.(2г)(9б)
 7. Внутрішня сонна артерія. Гілки внутрішньої сонної артерії, ділянки кровопостачання.(2г)(9б)
 8. Підключична артерія: частини, їх топографія, гілки, зони кровопостачання.(2г)(9б)
 9. Вени голови та шиї. Системи внутрішньої, зовнішньої та передньої яремних вен.(2г)(9б)
 10. Протоки та стовбури. Анатомія лімфатичних вузлів та судин голови та шиї.(2г)(9б)
 11. Васкулярізація та іннервація органів голови та шиї.(2г)(9б)
 12. Практичні навички з анатомії цепних нервів і судин голови та шиї.(2г)(9б)
 13. Підсумковий контроль засвоєння модуля 4 "Судини і нерви голови та шиї" (2г)(80б)

Разом (26г) (188б)

На самостійну работу (30г) (12б)

Разом (56г) (200б)

  Вверх 
 
UNDER CON$TRUCTION! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта вообще.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта - Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ]
(Если Вам понравился веб-сайт и Вы хотите создать свой - обращайтесь!)
© 2004-2017, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Ключевые слова: Медицинское образование навчання обучение, медицина, кафедры анатомии, гистологии, хирургии ВУЗы, медицинские институты; факультет, Faculty, Medical education learning, anatomy, histology; Morphologic departments, higher medical institutions.
Rambler's Top100