НТ АГЕТ Морфологи Украины Черновецкое областное отделение
Всеукраинской общественной организации
“Научное общество АГЕТ”
 Українською | На русском    ::   НТ АГЕТ / Черновцы / Биология и гистология /
     
Кафедра
О кафедре
История
Персонал
Научная деятельность
Учебный процесс
Студенческая деятельность
- - -
Форум
- - -
Гидрометцентр России
Реклама: Купить шкаф металлический для одежды в Киеве .
Кафедра медичної біології, генетики та гістології БДМУ

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру гістології, цитології та ембріології було відкрито однією з перших в Буковинському державному медичному інституті у 1944 році, що зумовлено особливостями організації навчального процесу у медичному ВУЗі. Перший її завідувач – доц. Шульга М.С., а викладачі – В.А.Полатай та А.В.Кириличева. Доцент М.С.Шульга був направлений до міста Чернівці для організації роботи новоствореного медичного інституту. Працював заступником директора з навчальної та наукової роботи та завідувачем кафедри гістології, провів велику роботу щодо забезпечення функціонування новоствореного навчального закладу на Буковині. За час роботи в місті Чернівці доцент М.С. Шульга опублікував 5 праць, в тому числі, методичні вказівки з гістології та ембріології для студентів. Наприкінці 1945 року доцент М.С.Шульга повернувся до Київського медичного інституту ім.О.Богомольця для завершення докторської дисертації.

У жовтні 1945 року кафедру очолила кандидат медичних наук А.В.Кириличева і до складу викладачів увійшов кандидат біологічних наук Д.П.Кладієнко. Власне, асистенти В.А.Полотай та Д.П.Кладієнко внесли найбільший вклад у фундацію кафедри, оскільки вони були першими і пропрацювали тут кілька десятків років.

З 1950 по 1951 рік кафедрою завідувала кандидат біологічних наук, доцент Н.М.Краснопольська, а з листопада 1951 до 1974 року кафедру очолював професор І.А.Шевчук. У 1951 році ним було захищено кандидатську дисертацію на тему: “Возрастные особенности гистологического строения поджелудочной железы человека”, а в 1964 році - докторську дисертацію на тему: “Возрастные особенности гистологичекого строения поджелудочной железы человека в онотогенезе и некоторые гистофизиологические особенности поджелудочной железы животных в експериментальных условиях”. Професор І.А.Шевчук вважається фундатором кафедри гістології Чернівецького медичного інституту, де він започаткував нейроендокринологічні наукові дослідження. За його керівництва науковці кафедри проводили вивчення взаємозв’язку між ендокринними залозами та нервовою системою. Професор І.А. Шевчук та кандидат медичних наук Т.Ф.Мельник розробили і впровадили в практику методику гістохімічного виявлення цинку в острівцях підшлункової залози. Враховуючи плідну ідею, запропоновану Д.П.Кладієнко про роль еритроцитів як транспортної та депонуючої системи для гормонів, в той час співробітники кафедри Сандуляк Л.І. та Мардар А.І. вивчали механізми депонування інсуліну та катехоламінів еритроцитами. Ними розроблено нові методи гістохімічного виявлення інсуліну та катехоламінів в еритроцитах, які захищені авторськими свідоцтвами та докторськими дисертаціями. Запропоновані методи вивчення вмісту гормонів в еритроцитах використовувались науковцями кафедри неврології, терапії, фізіології нашого інституту, а також у наукових пошуках Чернівецького держуніверситету.

Професор І. А. Шевчук є автором 146 наукових праць, у тому числі монографії “Гистотопография и биологическое значение цинка в организме”. Учасник семи Всесоюзних і трьох Міжнародних з’їздів гістологів та ендокринологів. Упродовж 1957-1961 рр. професор І. А. Шевчук працював за сумісництвом деканом лікувального факультету. Під його керівництвом підготували і захистили кандидатські дисертації: П. І. Цапок, Л. І. Сандуляк, І. М. Рибачук, Т.Ф. Мельник, Г. І. Мардар, М. М. Панчук, М. В. Кришталь. Нагороджений ординами Вітчизняної війни першого ступеня, Червоної Зірки, “Знак Пошани” та п’ятьма медалями, його портрет занесений до галереї портретів фундаторів наукових шкіл академії.

З 1974 року по 1976 рік кафедрою завідував кандидат медичних наук, старший викладач Г.П.Рушковський. В цей час на базі кафедри створили гістохімічну лабораторію. У цей період на кафедрі працювали асистенти В.В.Зажаєва, Т.Є.Дякова, А.І.Мардар, І.П.Кашина, М.М.Панчук, аспірант М.В.Кришталь, старші лаборанти: Л.І.Адаменко (учбовий лаборант), П.А.Ягелло та М.Д.Шаровська (лаборанти гістохімлабораторії) . У 1976 році старший викладач Г.П.Рушковський був усунений з посади завідувача кафедри.

Виконуючою обов’язки завідувача кафедри призначили кандидата біологічних наук, асистента В.В.Зажаєву, якій у 1977 році було присвоєно звання доцента. Тематика наукових досліджень В.В.Зажаєвої: вплив структур мозку на гістологію щитовидної залози. В В.Зажаєва є автором 65 наукових праць у тому числі одного підручника та чотирьох посібників. Отримала три свідоцтва на рацпропозиції: “Столик для получения переломов костей в експерименте” (1982), “Приставка к диапроектору”(1983), “Способ подсчета железистых клеток и клеток крови слизистой оболочки пищеварительного тракта при помощи микрорпроектора”(1986). Нагороджена грамотою Президії Верховної Ради УРСР та знаком “Відмінник охорони здоров’я”.

У цей період викладачі кафедри А.І.Мардар, М.М.Панчук, М.В.Кришталь, Т.Є.Дякова та В.Ф.Кузь продовжували наукову роботу з тематики, що започаткована І.А.Шевчуком. Комплексна наукова робота „Вивчення впливу лімбічних структур мозку на морфофункціональний стан ендокринних залоз” виконувалась разом із кафедрою нормальної фізіології (завідувач кафедри Я.Д.Кіршенблат). Збільшився штат гістохімічної лабораторії, в якій працювали кваліфіковані старші лаборанти П.А.Ягелло, Н.А.Кавуля, С.І.Богачик, К.М.Чала, М.Д.Шаровська. Гістологічні та гістохімічні дослідження планових наукових робіт виконувались не лише співробітниками кафедри, а й для інших теоретичних кафедр (нормальної фізіології, анатомії, біології, біохімії, фармакології, фізики) та клінічних кафедр (факультетської терапії, госпітальної терапії, педіатрії, дитячої хірургії, загальної хірургії, травматології), кандидатських та докторських дисертацій.

У 1981 році на посаду завідувача кафедри гістології був обраний кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії Запорізького медичного інституту І.К.Капіносов, який у 1982 році отримав звання професора, а у 1983 році був обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри гістології Саратовського медичного інституту.

З 1983 по 1984 рік обов’язки завідувача кафедри гістології знову виконувала доцент Зажаєва В.В.

У 1984р. Г.І.Кокощук обраний на посаду завідувача кафедри гістології, цитології, ембріології. З 1987 по 2000 рік Г.І.Кокощук працював проректором з науково-дослідної роботи Чернівецького медичного інституту. Наукові дослідження пофесора Г.І.Кокощука присвячені вивченню проблем регуляції діяльності нирок, водно-сольовому обміну, кислотно-лужної рівноваги, ембріогенезу та ембріотопографії органів людини. Автор 115 наукових праць, у тому числі трьох монографій.

Під керівництвом прфесора Г.І.Кокощука разом із професорами Б.А.Пахмурним, В.М.Круцяком, В.І.Проняєвим підготували і захистили кандидатські дисертації М.Д.Перепелюк, М.П.Кавун, М.І.Боднарук, В.Д.Фундюр, Г.М.Чернікова, І.Ю.Олійник, І.В.Догадіна та докторську дисертацію - Г.І.Мардар. Г.І.Кокощук є аслуженим діячем науки і техніки України (1996р.), членом Академії наук національного прогресу України.

За останні двадцять років відбувалось постійне оновлення штату кафедри: пішли з кафедри асистенти М.В.Кришталь (на кафедру патфізіології асистентом), М.М.Панчук (в міську поліклініку), І.Ю.Олійник (на кафедру патологічної анатомії асистентом), А.І.Мардар (захистила докторську дисертацію та обрана за конкурсом на посаду завідувача кафедри анатомії медичного факультету державного університету м.Суми), старший лаборант Л.І.Адаменко (на кафедру фармакології старшим лаборантом); кафедра поповнилась новими співробітниками: В.Ф.Кузь (асистент), І.В.Догадіна (старший лаборант, згодом асистент, доцент), К.М.Чала (старший лаборант, згодом асистент, доцент), Г.М.Чернікова (аспірант, асистент, доцент), І.Г.Кушнір (асистент-стажист), О.І.Петришен (асистент-стажист, асистент), А.А.Ходоровська (аспірант, асистент), Ю.Ю.Малик (старший лаборант, асистент), Н.В.Ткачук (старший лаборант, асистент-стажист), Л.Я.Федонюк (доцент).

У 1984 році була ліквідована гістохімлабораторія. Змінився напрямок наукових досліджень комплексних наукових робіт: з кафедрою нормальної фізіології продовжували працювати доцент В.В.Зажаєва та професор Г.І.Кокощук, І.В.Догадіна, Г.М.Чернікова, В.Ф.Кузь разом з кафедрою анатомії вивчали розвиток та становлення топографії нирки, підшлункової залози, м’язів, судин та клітковинних просторів грудної ділянки в пренатальному періоді онтогенезу людини. Асистент кафедри Чала К.М. захистила кандидатську дисертацію під керівництвом професора Кухарчука О.Л. на тему: ”Вплив хлористих сполук солей талію, калію та свинцю на кислотно-лужний гомеостаз організму”.

У 2003 році професор Кокощук Г.І. звільнений з посади завідувача кафедри гістології за власним бажанням. Відбулась реорганізація кафедри: її об’єднали з кафедрою загальної біології, і тепер кафедра має назву – кафедра медичної біології, генетики та гістології. Її очолює член-кореспондент АПН України, заслужений працівник народної освіти України, ректор Буковинської державної медичної академії, доктор медичних наук, професор Василь Павлович Пішак. У 1971 році В.П.Пішак захистив кандидатську дисертацію на тему: “Вміст калію, натрію, кальцію, магнію, хлору та заліза в біологічних середовищах при хронічному гепатиті та цирозі печінки”, а 1985 року - докторську дисертацію на тему: “Функціональні зв’язки епіфіза та нирок у хребетних”.

Науковий напрямок роботи професора В.П.Пішака протягом останніх тридцяти років стосується нейрофізіології та спрямований на вивчення структурної і функціональної організації шишкоподібного тіла (епіфіза), механізмів циркадіанних і сезонних ритмів функцій організму людини і тварин. Під керівництвом професора В.П.Пішака захищено чотири докторських та дванадцять кандидатських дисертацій. Його перу належить 83 монографії, підручники та навчальних посібники, він є автором понад 630 наукових праць. Член-кореспондент АПН України, нагороджений орденом “Знак Пошани” (1998), знаком “Відмінник охорони здоров’я”. У 1992р. удостоєний почесного звання “Заслужений працівник народної освіти України”. Академік АНВШ України, Української академії наук національного прогресу. Почесний громадянин міста Чернівці.

Під керівництвом та за безпосередньої участі професора В.П.Пішака, проведена реконструкція навчальних кімнат кафедри. У всіх аудиторіях та допоміжних приміщеннях проведений сучасний ремонт, змонтована система автономного опалення, виконана заміна всього меблевого фонду кафедри.

Кафедра розташована в одному з наймальовничіших місць міста Чернівців, по вул. О.Кобилянської, 42. На даний час на кафедрі є всі умови для проведення повноцінної навчально-методичної та наукової роботи. Студенти користуються просторими і світлими навчальними аудиторіями. Постійно поповнюється банк гістологічних мікропрепаратів, електронних мікрофотографій, таблиць, динамічних навчальних посібників. Удосконалюються форми і методики викладання навчального матеріалу щодо вимог часу та згідно з директивами Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України. Повністю використовуються можливості відеосистем для демонстрації гістологічних препаратів, сформований великий банк тестових завдань із цитології, ембріології, загальної гістології та спеціальної гістології для студентів, які навчаються на різних факультетах університету. Кафедра має прямий вихід в Інтернет, що є вагомою підмогою для співробітників і студентів, які займаються науковими пошуками та співпрацюють із профільними медико-біологічними закладами як в Україні, так і поза її межами.

У розпорядженні кафедри приміщення загальною площею 126 м2, зокрема 5 навчальних кімнат, наукова лабораторія, кімнати лаборантів, асистентські, кабінети доцентів, кабінет завідувача кафедри, матеріальна, тощо.

На даний час навчальний процес на кафедрі забезпечує колектив досвідчених та перспективних молодих фахівців.

 1. Мардар Г.І. – професор кафедри, доктор медичних наук. .З 1970 року навчалась в аспірантурі, по закінченню якої у 1972 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив статевих гормонів та кастрації на гістофізіологію островкового апарату та вміст цинку в підшлунковій залозі». З 1972 по 1992 роки працювала асистентом кафедри гістології, цитології, та ембріології Чернівецького державного медичного інституту, а з 1992 по 1997 рік – завідувачем курсу гістології кафедри нормальної анатомії медичного факультету Сумського державного університету. У січні 1997 року захистила докторську дисертацію на тему «Депонування і транспорт катехоламінів еритроцитами крові в нормі та патології (клініко-експериментальне дослідження)». З 1997 по 2003 роки займала посаду завідувача кафедрою зоології Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича. З 2003 року працює професором кафедри медичної біології, генетики та гістології БДМУ. Автор понад 120 наукових праць, у тому числі 2 монографій (у співавторстві) та 4 посібників. Має чотири винаходи і патент. Нагороджена медаллю «Винахідник СССР» та грамотою управління освіти Чернівецької обласної державної адміністрації.
 2. Зажаєва В.В. – доцент кафедри, кандидат біологічних наук. З 1959 р. працювала старшим лаборантом патофізіології, а згодом асистентом кафедри загальної біології (1968-1971) у Чернівецькому медичному інституті. У 1971-1972 ріці працювала асистентом кафедри анатомії та фізіології людини та тварини у Сімферопольському державному університеті ім. М.В. Фрунзе. З 1972 по 1977 рік працювала асистентом кафедри гістології Чернівецького державного медичного інституту. У 1977 році обрана на посаду доцента кафедри гістології Чернівецького медичного інституту. З 1976 по 1981 рік, а потім з 1983-1984 рік виконувала обов’язки завідувача кафедри гістології. У 1970 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Материалы по морфологии чуствительных нервных окончаний фасций мыш у передней стенки живота (сравнительно-морфологическое исследование)» Захист дисертації відбувся на засіданні вченої Ради Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича. Основна тематика наукових досліджень – вплив структур мозку (латерального ядра перетинки та септум) на гістофізіологію щитоподібної залози в залежності від біологічних ритмів. У теперішній час вивчає «Особливості фотоперіодичних змін структури і функції органів нейроендокринної системи в умовах екзогенної гіпоксії». Автор 72 наукових праць, у тому числі 2 підручників (у співавторстві). Має три свідоцтва на рацпропозиції. Нагороджена Грамотою Призидії Верховної Ради УРСР та знаком «Відмінник охорони здоров’я».
 3. Федонюк Л.Я. - доцент кафедри, кандидат медичних наук. Працює на кафедрі з 2003 року. З 1998 року працювала асистентом на кафедрі гістології, цитології та ембріології Тернопільської державної медичної академії ім.І.Я.Горбачевського. Захистила у 2003 році кандидатську дисертацію на тему «Морфофункціональні зміни в паренхімі нирок при адаптації організму др клітинного зневоднення». Є автором понад 100 наукових праць, в тому числі 2 навчальних посібників та 1 підручника.
 4. Чала К.М. – доцент кафедри, кандидат біологічних наук. На кафедрі працює з 1980 року. Кандидатську дисертацію на тему: “Вплив хлористих сполук, талію, кадмію та свинцю на кислотно-лужний гомеостаз організму. (експериментальне дослідження)” захистила в 1997 році. Є автором 40 наукових праць.
 5. Чернікова Г.М. – доцент кафедри, кандидат медичних наук. З 2000 року – асистент кафедри гістології, цитології та ембріології Буковинської державної медичної академії. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток та становлення топографії підшлункової залози в пренатальному періоді онтогенезу людини». Є автором 30 наукових праць.
 6. Кузь В.Ф. – старший викладач. .З 1980 по 1982 рік працювала на посаді асистента кафедри гістології Чернівецького державного медичного інституту. З 1982 по 1984 рік була молодшим науковим співробітником по госпдоговірній темі «Анализ на ЭВМ заболеваемости с временной утратой трудоспособности с учетом условий труда робочих машиностроительного завода им.О.Орджоникидзе». З 1984 до 2004 року – асистент кафедри. З січня 2004 року переведена на посаду старшого викладача кафедри медичної біології, генетики та гістології. Є автором 17 наукових праць.
 7. Петришен О.І. – асистент кафедри з 2003 року. У 2004 році вступив до аспірантури за спеціальністю «патологічна фізіологія». На даний момент працює над кандидатською дисертаційною роботою на тему: «Морфофункціональний стан нирок стресованих тварин за дії солей алюмінію та свинцю при порушенні фотоперіодизму». Є автором понад 20 наукових праць.
 8. Ходоровська А.А. – асистент кафедри з 2005 року. З 2002 року працювала викладачем – стажистом і одночасно навчалась в аспірантурі за спеціальністю «гістологія, цитологія, ембріологія». У 2003 році запланувала кандидатську дисертацію на тему: “Стан щитоподібної залози в умовах стресу при зміненому фотоперіоді”. Автор 21-єї наукової праці.

Більше 40 років віддала роботі в академії старший лаборант Фока П.А., яка є прекрасним фахівцем-гістохіміком, завідує науковою лабораторією кафедри.

Тривалий час старшим лаборантом із наукового процесу працювала Шаровська М.Д. У даний час навчально-методичну та наукову роботу на кафедрі на достатньо високому рівні підтримує старший лаборант Пантелейчук Н.П., лаборант Галушко К.А.

На даний час викладацький склад кафедри поповнився випускниками, які з відзнакою закінчили академію. Асистентом працює Галкін С.Г., асистентом-стажистом працює Ткачук Н.В.

Колектив кафедри працює над впровадженням у практику методів хронодіагностики та подальшого вивчення механізмів регуляції біологічних ритмів, що є фрагментом планової наукової роботи «Вплив стресу та солей важких металів на хроноритми функцій нирок та морфологічні показники деяких ендокринних органів». Особливо активна робота на кафедрі проводиться останніми роками, що пов’язано з відкриттям цілого ряду нових факультетів та появою нових спеціальностей і предметів, які викладаються на кафедрі. Великий обсяг роботи проведений колективом кафедри по створенню методичних вказівок до практичних занять для студентів медичного факультету (спеціальності “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медична психологія”, “General medicine”).

Кафедра в повному обсязі забезпечена методичними матеріалами, мікропрепаратами та електронними мікрофотографіями для проведення теоретичних і практичних занять із фармацевтами та клінічними провізорами. Розширення сітки спеціальностей, за якими навчаються студенти на кафедрі, вимагає постійної праці та пошуку нових форм і методів викладання навчального матеріалу. Спостерігається інтенсифікація видавничої діяльності співробітників кафедри. Виходять друком підручники, навчальні посібники, методичні вказівки та рекомендації.

Шульга Михайло Сидорович

Завідувач кафедри гістології в 1944-1945 рр., доцент. Народився 1897р. в м.Гостомелі на Київщені.У 1926р. закінчив Кифвський інститут народної освіти, кандидат біологічних наук.Протягом 1939-1944 років працював на посаді доцента кафедри гістології Київського медичного інституту ім. О. Богомольця.У 1944 році доцент М. С. Шульга був направлений до міста Чернівці для організації роботи новоствореного медичного інституту. Працював заступником директора з навчальної і наукової роботи і завідувачем кафедри гістології, провів велику роботу щодо забезпечення функціонування новоствореного вищого навчального закладу на Буковині.За час роботи в місті Чернівці опублікував п’ять наукових праць, у тому числі методичні вказівки для студентів їз гістології та ембріології.На прикінці 1945 року повернувся до Київського медичного інституту ім. О. Богомольця для завершення докторської десертації.

Кирилічева Антоніна Василівна

Завідувач кафедри гістології в 1945 – 1950 рр.,доцент.Народилася 11.08.1912 р. у м.Санкт-Петербург (Росія).У 1936р. закінчила біологічний факультет Ленінградського університету.Протягом 1937 – 1945рр. працювала асистентом кафедри гістології Казахського медичного інституту (Алма-Ата).У 1943р. захистила кандидатську дисертацію на тему:”Микроскопические карты приживления трансплантата роговой оболочки в условиях экспериментальной аутопластики”.У 1950р. захистила докторську дисертацію на тему:”Динамика морфологических изменений в органах и тканях кроликов при истощении и восстановлении организма и влияние на эти процессы некоторых лекарственных веществ”.З 1945р. працювала старшим викладачем кафедри гістології Чернівецького медичного інституту.У 1946р. їй присвоєно вчене звання доцента.Автор 2 наукових праць і одного посібника для практичних занять з гістології.У 1950р.доцент А.В.Кирилічева повернулась на роботу до м.Алма-Ата на посадузавідувача кафедри гістології Казахського медичного інституту.

Краснопольська Наталія Митрофанівна

Завідувач кафедри гістології в 1950-1951рр., доцент.Народилася 17.08.1895р. у м.Фергана (Узбекистан). У 1926р. закінчила Ленінградський сільськогосподарський інститут.У 1934-1938рр. – працювала асистентом кафедри гістології Ташкентського медичного інституту.Упродовж 1938-1945рр. - викладач Київського медичного інституту, де в 1940р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Морфологія щитовидної залози плодів та новонароджених”.У 1946р. їй присвоєно вчене звання доцента.Протягом 1945-1950рр. – завідувач кафедри гістології медичного факультету Ужгородського університету.Упродовж 1950-1952рр. працювала доцентом Чернівецького медичного інституту. Автор 10 наукових праць.

Шевчук Іван Андрійович

Завідувач кафедри гістології в 1951- 1974 рр.,професор.Народився 28.05.1903 р.в с.Плещині Ізяславського району Хмельницької області. У 1935 р. закінчив Одеський медичний інститут, а в 1938 р. аспірантуру на кафедрі гістології цього ж навчального закладу. У 1938-1940 рр.- асистент цієї ж кафедри. Протягом 1940-1945 рр. служив у лавах Радянської Армії (військовий лікар медсанбату). З 1946 по 1951 рік- асистент, згодом доцет (1951 рік) Івано-Франківського медичного інституту. З 1951р.- доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Чернівецького медичного інституту.У 1951 р. захистив кандидатську десертацію на тему : “Возрастные особенности гистологического строения поджелудочной железы человека”, а в 1964 р.- докторську на тему : “Возрастные особенности гистологичекого стоения поджелудочной железы человека в онотогенезе и некоторые гисто-физиологические особенности поджелудочной железы животных в експериментальных условиях”. З 1951 р.- доцент, а з 1964 р.–професор.Професор І.А.Шевчук вважається фундатором кафедри гістології Чернівецького медичного інституту, де він започаткував нейроендокринолгічні наукові дослідження. За його керівництва науковіці кафедри проводили вивчення взаємозв’язку між ендокринними залозами та нервовою системою.Автор 146 наукових праць, у тому числі монографії “Гистотопография биологическое значение цинка в организме”. Учасник семи Всесоюзних і трьох Міжнародних з’їздів гістологів та ендокринологів.Упродовж 1957-1961 рр. професор І. А. Шевчук працював за сумісниством деканом лікувального факультету. Під його керівництвом підготували і захистили кандедатські десертації: П. І. Цапок, Л. І. Сандуляк, І. М. Рибачук, Т.Ф. Мельник, Г. І. Мардар, М. М. Панчук, М. В. Кришталь.Нагороджений ординами Вітчизняної війни першого ступення, Червоної Зірки, “Знак Пошани” та п’ятьма медалями, його портрет занесиний до галереї портретів фундаторів наукових шкіл академії.

Рушковський Герман Петрович

Завідувач кафедри гістології в 1974-1976рр., кандидат медичних наук.Народився 18.03.1928р. в м. Армавір Краснодарського краю (Росія).У 1957р. закінчив Чернівецький медичний інститут. Упродовж 1957-1960рр. працював дільничним лікарем у Новоселицькому районі на Буковині.Протягом 1960-1963рр. навчався в аспірантурі на кафедрі патологічної анатоміїЧернівецького медичного інституту.З 1963р. – ассистент, старший викладач кафедри цього ж вузу.У 1966р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Общая морфология и физиология лимфатической системы”.Опоблікував 50 наукових праць, аітор одного винаходу.Нагороджений медаллю “ За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945рр.

Зажаєва Валентина Володимирівна

Завідувач кафедри гістології в 1976-1981 та 1983-1984рр., доцент.Народилася 15.11.1936р. в с. Дорка Вишневолоцького району Тверської області (Росія).У 1959р. закінчила біологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича. З 1959р. працює в Чернівецькому медичному інституті старшим лаборантом, а згодом – асистентом.У 1970р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Материалы по морфологии чувствительных нервных окончаний фасций мышц передний стенки живота (сравнительно-морфологическое исследование)”. У 1977р. їй присвоєно вчене звання доцента.Тематика наукових досліджень В.В.Зажаєвої – вплив структур мозку на гістологію щитовидної залози. Автор 65 наукових праць у тому числі підручника (у співавторстві) “Загальна біологія”(1996) чотирьох посібників: “Методические разработки к практичным занятиям по общей гистологии и цитологии для студентов лечебного факультета мединститута”(1995), “Методические разработки к практическим занятиям по эмбриологии и частной гистологии для студентов лечебного факультета мединститута”(1996), “Практикум з гістології читології та ембріології для студентів медичного факультету (лікувальна справа) (2000), “практикум з гістологї, цитології та ембріології для студентівмедичного факультету (педіатрія) (2000), “Методическити рекомендации для учителей з биологии средних школ”, “ Общая характеристика типов животных”.Отримала три свідоцтва на рацпропозиції: “Столик для получения переломов костей в експерименте”(1982), “Приставка к диапроектору”(1983), “Способ подсчета железистых клеток и клеток крови слизистой оболочки пищеварительного тракта при помощи микрорпроектора”(1986).Нагороджена грамотою Президії Верховної Ради УРСР та знаком “Відмінник охорони здоров`я”.

Капіносов Іван Костянтинович

Завідувач кафедри гістології в 1981-1983рр., професор.Народився 24.03.1934р. в м. Великий Устюг Вологодської області (Росія). У 1964р. закінчив Саратовський медичний інститут, а в 1967р. – аспірантуру в Одеському медичному інституті.До 1981р. працював асистентом, доцентом кафедри анатомії Запорізького медичного інституту.У 1970р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Иннепрвация венечних желчевыводящих путей и ее значение для клиники”, а в 1980р. – докторську на тему: “Морфологические и функциональные проявление адаптационно-компенсаторных механизмов в денервируемой печени”. Професор з 1982р.Автор 30 наукових праць, які присвячені проблемам гістології.

Кокощук Георгій Ілліч

Завідувач кафедри гістології з 1984 - 2003рр.,професор.Народився 5.10.1942р. в с.Слобода Новоселицького району Чернівецької області. У 1968р. закінчив Чернівецький медичний інститут, а в 1971р.- аспірантуру на кафедрі патологічної фізіології цього ж інституту. У 1971р. захистив кандидатську дисертацію на тему:”Содержание серотонина и гистамина в почках и крови в сопоставлении с нарушениями функции почек в динамике экспериментального нефрита”, а в 1981р.- докторську на тему:”Механизмы активации кислотно-регулирующей функции почек ”.У 1984р присвоєно вчене звання доцента, а в 1989р.- професора.У 1984р. обраний на посаду завідувача кафедри гістології, цитології, ембріології Чернівецького медичного інституту. З 1987р. призначений МОЗ України проректором з науково-дослідної роботи цього ж інституту.Наукові дослідження пофесора Г.І.Кокощука присвячені вивченню проблем регуляції діяльності нирок, водно-сольовому обміну, кислотно-лужної рівноваги, ембріогенезу та ембріотопографії органів людини. Автор 115 наукових праць, у тому числі трьох монографій.Ним розроблені нові механізми регуляції функцій нирок у нормі і при гломерулонефриті, відкрито явище дистантної активації нирок при ацидозі, що є пріорітетним у відчизняній фізіології.Незалежно від групи американських вчених відкрив гуморальний фактор, який підсилює ацидогенез у нефроні.Дослідив роль серотоніну й гістаміну в патогенезі нефриту, що сприяло вдосконаленню лікування хвороб нирок. Уперше поставлене і експериментально обгрунтоване питання про роль структур перегородки мозку в регуляції діяльності залоз внутрішньої секреції.Під керівництвом прфесора Г.І.Кокощука підготували і захистили кандидатські дисертації М.Д.Перепелюкк, М.П.Кавун, М.І.Боднарук, В.Д.Фундюр, Г.І.Чернікова, І.Ю.Олійник, І.В.Догадіна та докторську- Г.І.Мардар.Заслужений діяч науки і техніки України (1996р.), член Академії наук національного прогресу України.

Пішак Василь Павлович

Завідувач кафедпи медичної біології і генетики з 1974р., професор.Народився 03.11.1940р. в с. Селище Сокирянського району Чернівецької області. У 1966р. закінчив лікувальний факультет Чернівецького медичного інституту., а в 1974р. – біологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича. З 1966р. – ассистент, з 1972р. – доцент кафедри загальної біології Чернівецького медичного інституту.У 1971р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Содержание натрия, калия, кальция, магния, железа и хлоридов в биологических средах при хроническом гепатите и циррозе печени”, а у 1985р. – докторську на тему: “Функциональные связи епифиза и почек у позвоночных”. У 1987р. йому присвоєне вчене звання професора.Протягом 1981-1985рр. – декан педіатричного, в 1985-1993рр. – декан лікувального факультетів, а з 1993р. – ректор Буковинської державної медичної академії.Основний напрямок наукових досліджень: ендокринна система, структурна і функціональна організація хроноритмів людини і тварин. У його наукових працях показано місце і роль шишкоподібного тіла в забезпеченні функцій нирок в онтогенезі і філогенезі. Автор понад 300 наукових праць і 4 винаходів, монографій і навчальних посібників, серед яких:

 1. “Функциональная морфология органов дыхания” (1992);
 2. “Шишкоподібне тіло: морфологія” (1996);
 3. “Біологія: рослини і тварини” ч.ІІІ (1996);
 4. “Шишкоподібне тіло і хроноритми імунної системи” (1997);
 5. “Паразитарні Хвороби” (1998).

Під керівництвом В.П.Піщака виконали і захистили кандидатські дисертації: Н.В.Черновська, О.І.Захарчук, Т.В.Смірнова, І.В.Гараздюк, Т.М.Бойчук, Н.В.Кривич, докторську – Т.М.Бойчук.Нагороджений орденом “Знак Пошани” (1998), знаком “Відмінник охорони здоров”я”. У 1992р. удостоєний почесного звання “Заслужений працівник народної освіти України”. Академік АНВШ України, Української академії наук національного прогресу.

  Вверх 
 
UNDER CON$TRUCTION! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта вообще.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта - Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ]
(Если Вам понравился веб-сайт и Вы хотите создать свой - обращайтесь!)
© 2004-2017, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
На правах рекламы: https://sport-kolos.com.ua/prognozy-na-apl-kakih-syurprizov-mozhno-ozhidat-ot-novogo-sezona.
Ключевые слова: Медицинское образование навчання обучение, медицина, кафедры анатомии, гистологии, хирургии ВУЗы, медицинские институты; факультет, Faculty, Medical education learning, anatomy, histology; Morphologic departments, higher medical institutions.
Rambler's Top100