НТ АГЕТ Морфологи Украины Черновецкое областное отделение
Всеукраинской общественной организации
“Научное общество АГЕТ”
 Українською | На русском    ::   НТ АГЕТ / Черновцы / Биология и гистология /
     
Кафедра
О кафедре
История
Персонал
Научная деятельность
Учебный процесс
Студенческая деятельность
- - -
Форум
- - -
Гидрометцентр России
Кафедра медичної біології, генетики та гістології БДМУ

Науково-дослідна робота кафедри медичної біології, генетики та гістології

  1. Вплив стресу та солей важких металів на хроноритми функцій нирок та морфологічні показники деяких ендокринних органів.Виконавці:к.б.н. К.М.Чала,к.м.н. Г.М.Чернікова,В.Ф.Кузь,О.І.Петришен,А.А.Ходоровська
  2. Особливості фотоперіодичних змін структури і функції органів нейроендокринної системи в умовах екзогенної гіпоксії.Виконавці:к.б.н. В.В.Зажаєва
  3. Вдосконалити хірургічне лікування аневризм висхідної аорти з аортальною недостатністю на підставі оцінки клапанозберігаючих операцій та протезування аортального клапану.Клапанозберігаючі операції при інфекційному ендокардиті клапанів лівих відділів серця.Виконавці:к.м.н. Л.Я.Федонюк.

Дисертаційні роботи заплановані та виконані на кафедрі гістології, цитології та ембріології з 1949 року по 2005 рік

Шевчук Іван Андрїйович.Возрастные особенности гисто-логического строения поджелудочной железы человека.1949 р.

Шевчук Іван Андрійович.Возрастно-функциональная морфология и гистология цинка поджелудочной железы.1963 р.

Полатай Валентина Антонівна.Регенерация переферических нервов в условиях аутогенного венозного футляра.1952 р.Науковий керівник:д.м.н. И.И.Федоров

Мельник Тетяна Юхимівна.Влияние брома, кофеина и их смеси на морфологические и функциональные изменения щитовидной железы при голодании и откармливании животных.1960 р.Науковий керівник:д.м.н. С.П.Закривидорога,доц. И.А.Шевчук

Рушковський Герман Петрович.Материалы к гистохимическому и люминесцентному анализу зобноизмененных щитовидных желез различной функциональной активности.1965 р.Науковий керівник:д.м.н. Н.М. Шинкерман

Збиковська Людмила Іванівна. Некоторые гистохимические изменения в плаценте при поздних токсикозах беременности с различным клиническим течением.1967 р.Науковий керівник:д.м.н. И.А.Шевчук

Сандуляк Леонід Іванович.Влияние периферического отдела вегетативной нервной системы на обмен цинка в поджелудочной железе и морфофункциональное состояние ее инсулярного аппарата.1969 р.Науковий керівник:д.м.н. И.А.Шевчук

Сандуляк Леонід Іванович.Еритроцити як депо і система транспорту інсуліну.1983 р.

Зажаєва Валентина Володимирівна.Материалы по морфологии чувствительных окончаний фас-ций мышц передней стенки живота (сравнительно-морфологическое исследование).1970 р.Науковий керівник:д.м.н. В.О.Ткачук

Кашина Інна Павлівна.Влияние гормонов надпочечников и адреналэктомии на гистопографию цинка в поджелудочной железе и морфофункциональное состояние его островкового аппарата.1970 р.Науковий керівник:д.м.н. И.А.Шевчук

Мардар Ганна Іванівна.Влияние половых гормонов на гистофизиологию отростков аппарата и содержание цинка в поджелудочной железе.1972 р.Науковий керівник:д.м.н. И.А.Шевчук

Мардар Ганна Іванівна.Депонування і транспорт катехоламінів еритроцитами крові в нормі і патологіі (клініко-експер. дослідж.).1996 р.Науковий керівник:д.м.н. Г.І.Кокощук

Панчук Микола Миколайович.Влияние гормонов передней доли гипофиза на гистофизиологию инсулярного аппарата поджелудочной железы.1974 р.Науковий керівник:д.м.н. И.А.Шевчук

Кришталь Микола Васильович.Холинергическая регуляция глюкокортикоидной функции коры надпочечников.1976 р.Науковий керівник:д.м.н. И.А.Шевчук,д.б.н. Я.Д. Киршенблат

Олійник Ігор Юрійович.Развитие и становление топографии подъязычных и подчелюстных желез в раннем периоде онтогенеза человека.1992 р.д.м.н.Науковий керівник:Круцяк В.М.,д.м.н. Г.І.Кокощук

Чала Катерина Миколаївна.Вплив хлористих сполук талію, кадмію і свинцю на кислотно-лужний гомеостаз організму.1997 р.Науковий керівник:д.м.н. Кухарчук О.Л.

Догадіна Інна Василівна.Розвиток та становлення топографії та структур воріт нирки в ранньому періоді онтогенезу людини.1998 р.Науковий керівник:д.м.н. В.І.Проняєв,д.м.н. Г.І.Кокощук

Чернікова Галина Миколаївна.Розвиток та становлення топографіі підшлунковоі залози в пренатальному періоді онтогенезу людини.1999 р.Науковий керівник:д.м.н. Г.І.Кокощук

Кушнір Ірина Георгіївна.Роль шишкоподібного тіла та наднирників у забезпеченні хроноритмологічної організації кислотнорегулювальної функції нирок.2005 р.Науковий керівник:д.м.н. В.П.Пішак

Ходоровська Алла Анатоліївна.Функціональна морфологія щитовидної залози при ацидозі та алкалозі і роль тироїдних гормонів в забезпеченні хроноритмів екскреторної діяльності нирок.Науковий керівник:д.м.н. В.П.Пішак

Петришен Олександр Іванович.Морфофункціональний стан нирок стресованих тварин за дії солей алюмінію та свинцю при порушенні фотоперіодизму. Науковий керівник:д.м.н. В.П.Пішак

Федонюк Лариса Ярославівна.Структурна організація змін клапанного апарату при набутих вадах серця.Науковий керівник:д.м.н. В.П.Захарова

СПИСОК ДРУКОВАНИХ НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ГІСТОЛОГІЇ ЗА ПЕРІОД З 1963 Р. ПО 2005 Р. ...

  Вверх 
 
UNDER CON$TRUCTION! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта вообще.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта - Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ]
(Если Вам понравился веб-сайт и Вы хотите создать свой - обращайтесь!)
© 2004-2017, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Ключевые слова: Медицинское образование навчання обучение, медицина, кафедры анатомии, гистологии, хирургии ВУЗы, медицинские институты; факультет, Faculty, Medical education learning, anatomy, histology; Morphologic departments, higher medical institutions.
Rambler's Top100