НТ АГЕТ Морфологи Украины Черновецкое областное отделение
Всеукраинской общественной организации
“Научное общество АГЕТ”
 Українською | На русском    ::   НТ АГЕТ / Черновцы / Биология и гистология /
     
Кафедра
О кафедре
История
Персонал
Научная деятельность
Учебный процесс
Студенческая деятельность
- - -
Форум
- - -
Гидрометцентр России
Кафедра медичної біології, генетики та гістології БДМУ

Студентський науковий гурток

Студентський науковий гурток кафедри гістології, цитології та ембріології існує протягом існування кафедри з 1944 року. За цей період було усе – процвітання гуртка та його занепад, злети та падіння, але слід відмітити що попри всі негаразди колектив кафедри зберіг існування даної ланки науково-педагогічного процесу. Першопочатково робота гуртківців обмежувалась вивченням техніки виготовлення гістологічних препаратів та підготовкою реферативних доповідей. Реферативні доповіді готувались на теми «Життя та наукова діяльність видатних гістологів, ембріологів, біологів», «Проблеми регенерації, фагоцитозу», «Сучасні погляди на субмікроскопічну будову клітин». У студентський науковий гурток записувались по 50-70 студентів, але, як правило, активну участь приймали з них далеко не всі.

Велика експериментальна робота проводилась студентами по вивченню впливу азотнокислого урана на розвиток пуголовків зеленої жаби під керівництвом доцента Д.П.Кладієнко. Результати досліджень були опубліковані в збірці рефератів студентських робіт Чернівецького державного медичного інституту та в журналі «Доповіді Академії наук» у 1958 році.

У шістдесяті роки робота студентського наукового гуртка набуває науково-дослідницький напрямок. Кількість студентів зменшилась, за те деякі із гуртківців почали займатися серйозною науково-дослідницькою роботою. Студенти затримуватись у гуртку на декілька років, а деякі до закінчення інституту (Л.І.Сандуляк, В.І.Ротар, Т.В.Дондюк, М.В.Кришталь). Гуртківці настільки захоплювались науковою роботою, що проводили на кафедрі всі вечори та вихідні дні. Результати наукових досліджень молоді науковці доповідали на наукових конференціях. Так, Л.І.Сандуляк за час роботи в науковому гуртку опублікував у тезисах та наукових матеріалах 11 робіт. Його роботи отримали високу оцінку та були відмічені трьома грошовими преміями, чотирма грамотами, в тому числі грамотою Міністра вищої та середньої освіти УРСР та грамотою ЦК ВЛКСМ. З великим старанням у гуртку працював М.В.Кришталь, який в досконалості оволодів методом гіпофізектомії. За десятки років руками сотні студентів виготовлено тисячі гістологічних препаратів, оформлено та передано до музею університету колекцію ембріонів людини на різних етапах їх розвитку, сконструйовано діючу модель структурно-функціональної одиниці міофібрили – саркомера, виготовлено муляжі різноманітних структур людського організму.

Зараз студентський науковий гурток переживає новий етап свого існування в складі кафедри медичної біології, генетики та гістології. На даний час членами гуртка є студенти різних факультетів І-V курсів університету. Студенти молодших курсів оволодівають методами гістологічної техніки, набувають навиків роботи з науковою літературою та вирішують гістологічні кросворди. Гуртківці старших курсів залучаються до виконання не тільки реферативних, але й практичних робіт. На сьогоднішній день у гуртку займаються понад 20 студентів.

Тематичний план засідань студентського наукового гуртка складається на початку кожного навчального року та обговорюється колективом кафедри із урахуванням навчальної робочої програми та побажань студентів. За період з 2000 по 2005 роки студенти виконали ряд цікавих робіт: П.О.Галайко «Особливості генетичного механізму синтезу інтерферону та його роль в антивірусному захисті організму», Д.Ю.Нечитайло «Особливості ембріотопографії підшлункової залози в ранньому періоді онтогенезу людини», І.В.Сторожук «Морфофункціональний стан щитоподібної залози білих щурів матері яких зазнали радіаційного опромінення», М.М.Мединська «Морфологічні аспекти відновлення міофібрил», С.Р.Меленко «Клітини Іто в онтогенезі та регенерації печінки», Т.Ю.Дудчак «Гістологія та цитохімія клітин Меркеля», К.С.Сапоговська «Вплив солей алюмінію та свинцю на архітектоніку нирки».

Звичайно, більшість доповідей, які заслуховуються на засіданнях гуртка, є теоретичними, що відповідає специфіці кафедри, але враховуючи виконання планових наукових робіт, асистенти та аспіранти кафедри намагаються залучати гуртківців до виконання експериментальних частин їх дисертаційних робіт.

Усі роботи, що виносяться на засідання гуртка, опубліковуються у вигляді статей та тез в наукових виданнях. Кращі студентські роботи виносяться на підсумкові міжвузівські конференції, симпозіуми, конгреси, що проходять в університеті та по за його межами. Усі викладачі є керівниками та консультантами студентських наукових робіт і в повній мірі допомагають студентам у їх виконанні та написанні.

 
гурток  
Раца Ликсутов

Кращі студенти-гуртківці представляють університет на Всеукраїнській студентській олімпіаді з гістології, цитології та ембріології, яка протягом двох останніх років проходила у м. Дніпропетровську. За результатами олімпіади наші студенти посідали призові місця. Зокрема, у 2004 році Раца Олена та Ліксутов Євген у 2005 році були нагороджені дипломами за високий індивідуальний результат, а студенти Галушко Костянтин та Стойко Олег нагороджені дипломами за активну участь.

Досвід поколінь та історичні традиції кафедри сприяють вихованню у студентів почуття гордості та гідності за свою alma mater.

  Вверх 
 
UNDER CON$TRUCTION! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта вообще.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта - Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ]
(Если Вам понравился веб-сайт и Вы хотите создать свой - обращайтесь!)
© 2004-2017, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Ключевые слова: Медицинское образование навчання обучение, медицина, кафедры анатомии, гистологии, хирургии ВУЗы, медицинские институты; факультет, Faculty, Medical education learning, anatomy, histology; Morphologic departments, higher medical institutions.
Rambler's Top100