НТ АГЕТ Морфологи Украины Одесское областное отделение
Всеукраинской общественной организации
“Научное общество АГЕТ”
 Українською | На русском    ::   НТ АГЕТ / Одесса / Гистология /
     
Кафедра
О кафедре
История
Персонал
Научная деятельность
Учебный процесс
Студенческая деятельность
- - -
Форум
- - -
Гидрометцентр России
Реклама: Имплантация зубов в стоматологии наноклиник .
Учебный процесс на кафедре гистологии ОГМУ

Розроблена робоча навчальна програма з гістології, цитології та ембріології на основі типової навчальної програми, затвердженої МОЗ України у 2005 р., у відповідності до вимог КМСОНП.

Методичні розробки лекцій складені у повному обсязі з урахуванням сучасних досягнень морфологічної науки. Методичні розробки практичних занять для викладачів та студентів підготовлені у повному обсязі. Перегляд та оновлення текстів лекцій та методичних розробок до практичних занять проводиться щорічно у плановому порядку з обговоренням та затвердженням внесених змін на кафедральних нарадах.

Студенти забезпечені навчальною та навчально-методичною літературою у кількості: 1,7 підручників на 1 студента та більше ніж 7 навчальних посібників (переважно виданних ОДМУ) на 1 студента медичного та стоматологічного факультетів.

Викладання дисципліни на кафедрі інтегровано з іншими теоретичними медико-біологічними кафедрами: медичної біології, біофізики, медичної хімії, нормальної анатомії, нормальної фізіології, патологічної анатомії, мікробіології.

Нові методи (прийоми), що впроваджені в навчальний процес з урахуванням світового і вітчизняного досвіду

З лютого 2006 року (2-й семестр 2006-2007 н.р.) кафедра працює зі студентами медичного факультету за кредитно-модульною системою. У відповідності до нової робочої програми дисципліну структуровано на 4 модулі; практичні заняття та підсумкові контролі засвоєння модулів забезпечені тестовими та письмовими завданнями; розроблені критерії об'єктивного оцінювання знань та вмінь студентів. Вся інформація щодо викладання дисципліни на кафедрі надається у спеціальному виданні для студентів "Навчальна дисципліна Гістологія, цитологія та ембріологія. Структура та зміст навчальної дисципліни, контрольні питання, перелік рекомендованої літератури". - Одеса, 2006.

Впроваджені у практичні заняття системи тестового контролю з використанням тестів формату "Крок-1".

На практичних заняттях використовуються принципи діагностики гістологічних препаратів з урахуванням диференціально-діагностичних критеріїв, що дозволяє ще на перших курсах навчання закласти основи діагностичних навичок у майбутніх лікарів.

Форми організації навчання іноземних студентів на кафедрі

Навчання іноземних студентів проходить згідно навчальній програмі, затвердженій МОЗ України у 2005 р. форми навчання включають лекції, практичні заняття, самостійну позааудиторну роботу згідно годинам робочих планів. Кожний студент забезпечується уніфікованим альбомом протоколів практичних занять. Двічі на тиждень (у четвер та суботу) кожний іноземний студент має можливість самостійно працювати з гістологічними препаратами та отримувати консультативну допомогу чергового викладача.

З 1996 року на кафедрі ведеться викладання дисципліни англійською мовою.

Організація контролю знань студентів на кафедрі (вихідного, поточного, кінцевого)

Тестовий контроль вихідного рівня знань проводиться на початку занять протягом 5 хвилин (10 тестів). По результатах вихідного контролю викладачі опертивно корегують хід проведення практичного заняття.

Поточний контроль проводиться протягом практичного заняття і включає в себе усне опитування студента, вирішення тестових або письмових завдань, роботу з мікропрепаратами та електронограмами з відповідними замальовками в альбомі протоколів. В кінці заняття виставляється сумарна оцінка і відповідна кількість балів за рейтинговою системою.

Кінцевий рівень знань оцінюється на підсумковому контролі засвоєння модулів за допомогою вирішення тестових та письмових завдань.

Кінцева рейтингова оцінка студента з дисципліни нараховується як середнє арифметичне суми балів за всі модулі з дисципліни.

  Вверх 
 
UNDER CON$TRUCTION! Уважаемые коллеги!
Большинство страниц веб-сайта НТ АГЕТ ожидает Вашей информации.
Будем очень благодарны за Ваши рекомендации и пожелания относительно информационного наполнения страниц сайта, дизайна и структуры веб-сайта вообще.
// Координатор - Твердохлеб Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. каф. гистологии ДГМА (056-7135323). [ e-mail ]
// Ответственный за создание и поддержку веб-сайта - Горбунов Андрей Александрович. [ e-mail ]
(Если Вам понравился веб-сайт и Вы хотите создать свой - обращайтесь!)
© 2004-2017, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка — Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.
Ключевые слова: Медицинское образование навчання обучение, медицина, кафедры анатомии, гистологии, хирургии ВУЗы, медицинские институты; факультет, Faculty, Medical education learning, anatomy, histology; Morphologic departments, higher medical institutions.
Rambler's Top100