НТ АГЕТ Морфологи України Тернопільське обласне відділення
Всеукраїнської громадської організації
“Наукове товариство АГЕТ”
 Українською | На русском    ::   НТ АГЕТ / Тернопіль / Гістологія /
     
Кафедра
Про кафедру
Історія
Персонал
Наукова діяльність
Навчальний процес
Студентська діяльність
- - -
Форум
- - -
Гидрометцентр Росії
Наукова діяльність на кафедрі гістології ТДМУ

Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри - Вивчення патогенезу опiкової хвороби та вплив бiологiчно активних речовин на регенерацiйнi процеси у внутрiшнiх органах i тканинах. Дослiдження життєздатностi авто- та ксенотрансплантатiв шкiри при рiзних методах консервування.

Основнi науковi здобутки кафедри
  • Вивчено деструктивнi й регенерацiйнi процеси в динамiцi розвитку опiкової хвороби в органах нервової, ендокринної, травної, серцево-судинної, сечової, дихальної систем, органах кровотворення та iмунологiчного захисту i рани.
  • Доведено, що в основi морфо-функцiональних порушень лежать дестабiлiзацiя i деструкцiя плазматичних i внутрiшньоклiтинних мембран, якi зумовленi активацiєю перекисного окислення лiпiдiв та пiдвищенням рiвня токсичностi плазми кровi.
  • Дослiджено i впроваджено водо- i жиророзчиннi антиоксиданти та ентеросорбенти в комплексне лiкування тяжких опiкiв.
  • Вивчається вплив лiофiлiзованих ксенодермотрансплантатiв на процеси репаративної регенерацiї в шкiрi при важкiй опiковiй травмi.
  • Вивчено морфогенез органiв iмунної системи в умовах повного тривалого голоду на субклiтинному, клiтинному, тканинному i органному рiвнях та вплив ентеросорбентiв на морфо-функцiональну адаптацiю цiєї системи до харчової депривацiї.
  • За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано 2 монографiї, 3 навчальнi посiбники, 1 методичну вказiвку, понад 100 наукових робiт у журналах i збiрниках, захищено 3 докторських i 5 кандидатських дисертацiй.
  Вверх 
 
UNDER CON$TRUCTION! Шановні колеги!
Більшість сторінок веб-сайту НТ АГЕТ чекає на Вашу інформацію.
Будемо дуже вдячні за Ваші рекомендації та зауваження щодо інформаційного наповнення сторінок сайту, дизайну і структури веб-сайту взагалі.
// Координатор - Твердохліб Ігор Володимирович, д.м.н., професор, зав. каф. гістологіі ДДМА (0562-465323). [ e-mail ]
// Відповідальний за створення та підтримку веб-сайту - Горбунов Андрій Олександрович. [ e-mail ]
(Якщо Вам сподобался веб-сайт і Ви бажаєте створити свій - звертайтеся!)
© 2004-2017, НТ АГЕТ.
© Розробка, дизайн, підтримка — Дніпропетровськ, ДДМА, кафедра гістології.
Ключові слова: Медицинское образование навчання обучение, медицина, кафедри анатомії, гістології, хірургії ВНЗ, медичні інститути; факультет; Faculty, Medical education learning, anatomy, histology; Morphologic departments, higher medical institutions.
Rambler's Top100